1905.az
Haqqımızda

Sizləri Tarixi Portalında salamlayıram

Tarixi Portalı  tarixi haqqında yazılmış kitabların, sənədlərin və digər mənbələrin elektronlaşdırılmış versiyasını özündə cəmləşdirir. Tariximiz haqqında yazılı mənbələrin sayı çox olduğundan qısa müddət ərzində bütün mənbələrin elektronlaşdırılması mümkün deyildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, portal 2010-cu ilin yanvar ayından etibarən yaradılmağa başlamışdır. Lakin qısa zamanda bir sıra önəmli mənbələri elektronlaşdıraraq məmnuniyyətlə istifadənizə təqdim edirik.

Bu portalda siz  tarixinin hər bir dövrünü əhatə edən kitablar, xəritələr, numizmatik materiallar, sənədlər, abidələrlə tanış ola bilərsiniz.
Portal  tarixi ilə maraqlanan hər bir kəs, xüsusilə də tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır. Biz tariximizə aid düzgün və dolğun mənbələri internet şəbəkədə toplayaraq vahid məlumat bazası yaradırıq. Dünyada informasiya texnologiyalarının rolunun artdığı bir dövrdə tariximizin elektronlaşdırılaraq dünyanın üzünə açılması olduqca zəruridir.

 

Tariximizə hörmətlə,

 Aliyə Qurbanova


printerçap versiyası