1905.az
Sənədlər
BMT Təhlükəsizlik şurası Qətnamə 884 (1993) 12 noyabr 1993-cü il
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 2124
Yüklə (.pdf | 0.082 MB)
Ermənilərin İrandan Azərbaycan vilayətlərinə köçürülməsi haqda fərman
Müəllif: A.S. Griboyedov
Dili: ingilis
Yüklənilib: 3074
Yüklə (.pdf | 0.085 MB)
Ermənilərin İrandan Azərbaycan vilayətlərinə köçürülməsi haqda fərman.
Müəllif: А. С. Грибоедов
Dili: rus
Yüklənilib: 2762
Yüklə (.pdf | 0.08 MB)
Ermənistan Respublikasının Qoşunları Tərəfindən QARABAĞIN MÜSƏLMAN ƏHALİSİ ÜZƏRİNDƏ TÖRƏDİLƏN ZORAKILIQLAR BARƏSİNDƏ ÇIXARILIŞ (80№-li işdən 1918., Dördüncü bölmə.)
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 3118
Yüklə (.pdf | 0.104 MB)
Fövqəladə Səlahiyyətli Komissiyanın üzvü Novatskinin Məruzəsi
Müəllif: Azərbaycana dair
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 2495
Yüklə (.pdf | 0.082 MB)
Gülüstan sülh müqaviləsi
Dili: rus
Yüklənilib: 4786
Yüklə (.pdf | 0.203 MB)
Gəncə Qubernatorunun Məruzəsi 1919-cu il
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 2737
Yüklə (.pdf | 0.065 MB)
İkinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları haqqında seçildikləri tarixə olan qısa məlumatlar
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 2716
Yüklə (.pdf | 0.153 MB)
Kürəkçay müqaviləsi
Dili: rus
Yüklənilib: 2353
Yüklə (.pdf | 0.193 MB)
Lalayan.1914-18ci illər Əksinqilabçi “Daşnaksütyun“ və imperializm müharibəsi
Müəllif: Azərbaycana dair
Dili: rus
Yüklənilib: 4351
Yüklə (.pdf | 0.179 MB)
Osmanlı imperiyası və Azərbaycan Respublikası arasında dostluq danışığı
Dili: rus
Yüklənilib: 2018
Yüklə (.pdf | 0.062 MB)
Qafqaz Sərdarı I.I.Vorontsov-Daşkovun Imperator Əlahəzrətləri Nikolay Romanova məktubundan
Müəllif: Azərbaycana dair
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 2563
Yüklə (.pdf | 0.069 MB)
Qars müqaviləsi
Dili: rus
Yüklənilib: 2888
Yüklə (.pdf | 0.235 MB)
Redaksiyaya məktub
Dili: rus
Yüklənilib: 1624
Yüklə (.pdf | 0.641 MB)
Regional İqtisadi və Maliyyə Təşkilatları İslam Təşkilatı Konfransı
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 3475
Yüklə (.pdf | 0.091 MB)
 əvvəlki    1  2  3  4    növbəti